Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO

Utworzono dnia 09.05.2018

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach z siedzibą w Żorach, os. Pawlikowskiego PU-13
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach jest Magdalena Frejek, kontakt: e-mail iod@mbpzory.pl, telefon 32 43 44 584 (wew. 23)
 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z działalnością biblioteki, tj w celu.: 
 • udostępniania materiałów bibliotecznych,
 • windykacji,
 • statystyki,
 • promocji czytelnictwa i biblioteki.

Na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (DZ.U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 101 poz. 929 z 2002 r. z późn. zm.):

 • Podanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z usług biblioteki.
 • Dane osobowe będą przechowywanie nie dłużej niż 5 lat od dnia zaprzestania korzystania z biblioteki.
 • Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO. www.giodo.gov.pl

ZAŁĄCZNIKI: