Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór na stanowisko głównego księgowego

Utworzono dnia 04.10.2018

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

Kandydat/ka musi spełniać jeden z poniższych warunków:

 1. posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości i ukończone ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia zawodowe, lub ukończone studia na innym kierunku i ekonomiczne studia podyplomowe;
 2. posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości i ukończoną szkołę średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną;
 3. posiada wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Pozostałe niezbędne wymagania

 1. pełna znajomość ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania i rozliczania pozabudżetowych środków finansowych;
 2. znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, zasad księgowości obowiązujących w instytucji kultury oraz prawa podatkowego;
 3. umiejętność obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych oraz programów biurowych;
 4. umiejętność analitycznego myślenia;
 5. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 6. korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

 1. odpowiedzialność, samodzielność, sumienność i rzetelność, terminowość;
 2. dobra organizacja czasu pracy;
 3. gotowość do ciągłego doskonalenia się;
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku głównego księgowego

 1. prowadzenie rachunkowości Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 3. wykonywanie czynności z zakresu kontroli zarządczej
 4. przestrzeganie postanowień i stosowanie w odpowiednim zakresie przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i innych wyżej wymienionych aktów prawnych i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;
 5. analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu gminy i innych przychodów;
 6. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach;
 7. opracowywanie rocznego planu finansowego i czuwanie nad planowym jego wykonaniem oraz sporządzanie niezbędnych korekt planu rocznego;
 8. prowadzenie spraw związanych z planowaniem, monitorowaniem realizacji oraz sprawozdawczością w układzie zadaniowym;
 9. składanie informacji o realizacji planu finansowego;
 10. sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych i statystycznych;
 11. nadzór nad sporządzaniem rozliczeń z ZUS oraz urzędem skarbowym;
 12. nadzór nad funkcjonowaniem kasy jednostki.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do złożenia oferty

 • życiorys/CV ze zdjęciem i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty należy złożyć do 2018-10-31 Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do biblioteki. Adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach, os. Pawlikowskiego PU-13, 44-240 Żory. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 43 44 584 wew. 21.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik

Utworzono dnia 04.10.2018, 14:17

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30